SEB Strategi Tillväxt – Lux

En fond med hög risknivå

  • Passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och kan acceptera stora kurssvängningar.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.
Logga in och köp fonden