SEB Strategi Möjlighet - Lux

En fond med medelhög till hög risknivå

  • För dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till högre avkastning över tid.
  • Rekommenderad spartid är minst 5 år.
  • Bra riskspridning mellan marknader och tillgångsslag.
Logga in och köp fonden