Fondsparande för företag

Fonder är ett bra sätt att investera långsiktigt. Det finns olika alternativ beroende på hur mycket du vill placera och vilken risk du är villig att ta. På den här sidan läser du mer om våra utvalda fonder – vilket är ett kvalitetssäkrat sortiment som innehåller flera fondtyper med olika risknivåer.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

  Strategifonder

  Våra strategifonder ger dig ett brett sparande med god riskspridning. Strategifonderna investerar främst i andra fonder, som i sin tur ger dig exponering mot bland annat aktier, räntebärande värdepapper, hedgefonder och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Risknivån och balansen mellan exempelvis aktier och räntor varierar beroende på vilken fond du väljer.

  Med våra strategifonder får du ett sparande som alltid följer vår syn på marknaden. Våra förvaltare väljer ut och bevakar fondernas placeringar med målet att ge dig en jämn avkastning och begränsade kurssvängningar.

  SEB Strategifond Defensiv - Lux

  En fond med låg risk, 3 på en skala 1-7
  Fondutveckling för 2016 per 2016-04-30: 0,3%

  Historisk fondutveckling

  20112012201320142015
  0,1 % 3,0 % 4,2 % 6,0 % 1,1%

  Läs mer och köp SEB Strategifond Defensiv



  SEB Strategifond Balanserad - Lux

  En fond med låg till medelhög risk, 4 på en skala 1-7
  Fondutveckling för 2016 per 2016-04-30: -0,4%

  Historisk fondutveckling 

  20112012201320142015
  -10,5% 4,7% 5,8% 8,7% 1,8%

  Läs mer och köp SEB Strategifond Balanserad


   

  SEB Strategifond Möjlighet - Lux

  En fond med medelhög till hög risk, 5 på en skala 1-7
  Fondutveckling för 2016 per 2016-04-30: -1,0%

  Historisk fondutveckling 

  20112012201320142015
  -14,3 % 6,5 % 8,0 % 12,5 % 0,9%

  Läs mer och köp SEB Strategifond Möjlighet


   

  SEB Strategifond Tillväxt - Lux

  En fond med hög risk, 6 på en skala 1-7.

  Fondutveckling för 2016 per 2016-04-30: -3,0%
  Historisk fondutveckling 

  20112012201320142015
  -19,6 % 8,4 % 10,9 % 15,7 % 0,5%

  Läs mer och köp SEB Strategifond Tillväxt

  På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

  Aktiefonder

  Inom kategorin aktiefonder finns en mängd olika placeringsinriktningar och möjligheten att välja mellan passiv och aktiv förvaltning. Indexfonder har så kallad passiv förvaltning och följer den genomsnittliga utvecklingen på en börs. Aktivt förvaltade fonder hanteras av en eller flera förvaltare med målet att prestera bättre än index.

  Alla aktiefonder har en högre risknivå är exempelvis räntefonder – men också möjlighet till bättre avkastning. Aktiefonder passar dig som sparar långsiktigt och är beredd på både upp- och nedgångar i kursen.

  Som Nordens största kapitalförvaltare har vi stora resurser inom analys av marknader och förvaltning av fonder. Vi kan därför erbjuda ett stort utbud av aktiefonder och en bredd av placeringsinriktningar. Du hittar hela vårt utbud i fondlistan. Där kan du även ladda ner faktablad och informationsbroschyr och läsa mer om respektive fonds inriktning, risknivå och avgifter.
  Till fondlistan

  Räntefonder

  Räntefonder passar dig som vill placera pengar men undvika börsens stundvis kraftiga svängningar. Inom kategorin räntefonder finns flera olika fondtyper. Så kallade korta räntefonder har lägst risk och placeringarna görs i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på max ett år. Långa räntefonder innehåller istället placeringar med en löptid på minst ett år och som mest tre år. Långa räntefonder och företagsobligationsfonder innebär högre risk men också möjlighet till bättre avkastning.

  SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux

  En bekväm placering för dig som vill ha hjälp att få rätt ränteplacering oavsett marknadsläge.
  Läs mer och köp SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux

  Hållbara fonder

  Våra hållbara fonder är framtagna för dig som vill placera i vårt tuffaste urval av företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bolagen har ett aktivt hållbarhetsarbete och ska följa internationella normer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. I vårt utbud hittar du fonder med fokus på både aktier och räntor.

  Hållbara aktier i Sverige

  SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux är en aktiefond som främst investerar i bolag på Stockholmsbörsen. Valet av investeringar görs till stor del utifrån företagens hållbarhetsarbete och hur vi tror att det påverkar lönsamheten.*
  Logga in och köp SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux
  * På grund av SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux:s sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

  Global hållbarhet med grön profil

  SEB Hållbarhetsfond Global är en aktiefond som placerar i bolag över hela världen. Fonden utesluter bolag som utvinner kol, gas och olja. Den investerar också aktivt i bolag som föregår som goda exempel på olika miljöområden, exempelvis koldioxidutsläpp och hantering av giftigt avfall. 
  Logga in och köp SEB Hållbarhetsfond Global

  Klimatsmart ränta

  SEB Green Bond Fund är en räntefond som investerar i globala obligationer. Obligationerna finansierar i sin tur projekt som direkt eller indirekt påverkar klimatet och miljön positivt.
  Logga in och köp SEB Green Bond Fund





  Index

  Index är ett genomsnitt av hur en börs eller en kategori av aktier på en börs utvecklas. Det kan handla om en marknad, en bransch eller en råvara – till exempel SEB USA Indexfond Lux eller SEB Sverige Indexfond, som fokuserar på två olika aktiemarknader. Indexfonder ger dig en utveckling på ditt sparande som liknar rörelserna i det index som fonden har som mål att följa, minus fondens avgifter.

  Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

  Hitta rätt fonder för dig

  I vår fondlista kan du välja bland flera olika kategorier. Där finns bland annat våra strategifonder och våra senaste rekommendationer. Indexfonderna hittar du i en underkategori genom att först välja aktiefonder.

  Från fondlistan kan du även ladda ner faktablad och informationsbroschyr och läsa mer om respektive fonds inriktning, risknivå och avgifter.

  Till fondlistan

  Passiv eller aktiv förvaltning

  Indexfonder har så kallad passiv förvaltning, vilket innebär att de investerar i de mest omsatta aktierna på en börs utan någon urvalsprocess. Indexfonder tar därför inte ställning till enskilda investeringar i portföljen utifrån aktiernas värdering eller bolagens resultat.

  I aktivt förvaltade fonder sköts placeringarna av en eller flera förvaltare som arbetar kontinuerligt med att hitta en bra kombination av aktier. Målet med aktiv förvaltning är att skapa en portfölj som presterar bättre än börssnittet, det vill säga index.