Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Bygga upp en buffert

Vi rekommenderar att du placerar i strategifonder för att få en bred investering som sträcker sig över flera olika marknader och tillgångar. Fonderna finns i olika risknivåer och passar utmärkt när du vill lägga undan för kommande investeringar, ojämna inkomster, säsongsvariationer, avsättningar till ägare eller planering för förvärv och expansion. Siffrorna talar om vilken risknivå fonderna har på en 7-gradig skala.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

SEB Strategi Defensiv – Lux (risknivå 3)

Passar dig som önskar en medelhög risknivå och som kan acceptera kortsiktiga svängningar i utvecklingen.
SEB Strategi Defensiv Lux – (risknivå 3)

SEB Strategi Balanserad – Lux (risknivå 4)

Passar dig som kan acceptera större kurssvängningar i utbyte mot möjlighet till högre avkastning över tid.
SEB Strategi Balanserad – Lux (risknivå 4)

SEB Strategi Möjlighet – Lux (risknivå 5)

Passar dig som kan acceptera större kurssvängningar i utbyte mot möjlighet till högre avkastning över tid.
SEB Strategi Möjlighet - Lux (risknivå 5)

SEB Strategi Tillväxt – Lux (risknivå 6)

Passar dig som kan acceptera stora kurssvängningar i utbyte mot möjlighet till hög avkastning över tid.
SEB Strategi Tillväxt – Lux (risknivå 6)

Exempel på utveckling när du månadsplacerar 10 000 kronor i 5 år

Insättning per månad 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr
Antal år 5 5 5
Avkastning i % per år 3 4 5
Summa 647 402 kr 663 957 kr 680 900 kr
Nettosparande 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr
Avkastning före skatt 47 402 kr 63 957 kr 80 900 kr

Räkneexemplen ovan kan endast illustrera antaganden om framtida värdetillväxt. Om vi antar att den framtida utvecklingen skulle vara 3, 4 eller 5 % netto exklusive skatt per år framöver skulle ditt sparandebelopp kunna växa enligt räkneexemplen ovan. Detta innebär inte en utfästelse om att avkastningen i exemplen kommer att nås. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

Öppettider

Vardagar: 8–20
Helger: 10–18

Customer service