Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tjänstepension för ägare

Ett tjänstepensionspaket speciellt sammansatt för dig som är egenföretagare eller ägare. Välj själv hur du vill lägga upp dina pensionsavsättningar för att få den pension du vill ha.

  • Flexibelt
  • Enkel administration
  • Uppstartsrådgivning på distans

Du som är din egen arbetsgivare måste själv tänka på att planera för din framtida pension och se till att du har de skydd och förmåner som du hade haft om du varit anställd. Vår TryggPlan för ägare ger dig ett smidigt pensionssparande där du själv väljer nivå på avsättningarna. Dessutom ingår ekonomiskt skydd vid sjukskrivning och ersättning till familjen vid dödsfall. Du kan också lägga till fler delar som till exempel vårdförsäkring.

Innehåll:

Tjänster

Uppstartsrådgivning på distans

När du anmält ditt intresse hör vi av oss för att boka in en tid med dig för uppstartsrådgivning. Över telefon, och med delad skärm, får du prata med en försäkringsrådgivare som går igenom de olika delarna och tillvalen i paketet. Du gör dina val, vi svarar på dina frågor och sedan sätter vi ihop den försäkringslösning som passar dig. Klart.

Produkter

Flexibelt pensionssparande

Med vårt flexibla pensionssparande kan du själv välja hur mycket du vill spara och hur du vill lägga upp dina pensionsavsättningar, som en fast summa varje månad eller en viss procent av din lön.

Premiebefrielse

En premiebefrielseförsäkring innebär ett skydd vid en längre tids sjukdom genom att försäkringsbolaget betalar premierna för tjänstepensionssparandet och familjepensionen.

Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom kan få konsekvenser för din ekonomi. Med hjälp av en sjukförsäkring kan du kompensera din inkomstförlust upp till 90 procent av lönen. 

Familjepension

Familjepension är ett skydd för din familj och skapar ekonomisk trygghet för familjen genom månatliga utbetalningar om du skulle avlida.

Tillval

Tjänstegrupplivförsäkring för dina efterlevande

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ger dina anhöriga ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp om du skulle avlida.

Olycksfallsförsäkring dygnet runt

Vår olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk ersättning om olyckan är framme, oavsett när på dygnet eller var det händer.

Vårdförsäkring för snabbare hjälp

Med Vårdförsäkring Kollektiv kan du snabbt få vård hos en privat vårdgivare efter att du fått remiss från en allmänläkare.

Vad kostar det

Prisexempel för en kvinna på 40 år beroende på månadslön.

Månadslön

Pensionssparande

Försäkringspremie

Totalpremie

30 000 kr 1 334 kr/mån 243 kr/mån 1 577 kr/mån
40 000 kr 1 779 kr/mån 527 kr/mån 2 306 kr/mån
50 000 kr 4 303 kr/mån 909 kr/mån 5 212 kr/mån

 

I totalpremien ingår pensionssparandet, som inte är en kostnad utan just ett sparande. I räkneexemplet utgår vi från ett pensionssparande som motsvarar marknadsstandarden. Det innebär att man sätter av 4,5 % av bruttolönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (42 625 kr/månad år 2021). På den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp sätter man av 30 %. För många egenföretagare kan det vara klokt att ha ett högre sparande. Kostnad för eventuella tillval tillkommer.

Jag vill teckna tjänstepension för ägare

Fyll i och skicka in din intresseanmälan, så bokar vi in ett uppstartsmöte där vi sätter ihop din nya tjänstepension.

Mer om våra tjänstepensionspaket

Pensionskostnader (ålderspension-, sjuk-, familjepension och premiebefrielse)

Enligt den så kallade huvudregeln i inkomstskattelagen får du göra avdrag för premier upp till 35 procent av lönen under beskattningsåret, eller under det föregående beskattningsåret (dock högst 10 prisbasbelopp). Det är endast faktiskt betalda premier som får dras av. Vid en tillämpning av huvudregeln ingår alla tjänstepensionskostnader, såväl ålderspension och efterlevandepension som sjukpension.

Kostnader för tjänstegruppliv, olycksfalls-och vårdförsäkring

Här gäller andra regler för avdragsrätt. Skaffar du TryggPlan informerar vi dig löpande om hur stor del av kostnaden som är avdragsgill.

Vi har flera olika sparformer för pensionssparandet i Trygg®Plan. Val av sparform beror på hur aktiva du och dina anställda vill vara med ert sparande.

Traditionell försäkring

Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en garanti i grunden.

Läs mer om traditionell försäkring

Fondförsäkring

Passar dig som vill vara aktiv i ditt tjänstepensionssparande och välja fonder själv, följa utvecklingen och byta fonder vid behov.

Läs mer om fondförsäkring

Depåförsäkring

Passar dig som är intresserad av placeringar, aktier och andra värdepapper och som har ett stort pensionskapital att placera.

Läs mer om depåförsäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service