Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Nyckelmannaförsäkring

Nyckelmannaförsäkring är en kapitalförsäkring som ersätter ditt företag om en medarbetare med särskilda kontakter eller kunskaper blir långvarigt sjuk, slutar i företaget eller avlider. En sådan viktig person kan för företaget vara kostsam att ersätta.

Nyckelmannaförsäkringen ersätter företaget med ett valt försäkringsbelopp. Du bestämmer i ett särskilt avtal om hela försäkringsbeloppet ska stanna i företaget om nyckelmannen avlider eller om en del ska användas till efterlevandepension. Det sparade kapitalet kan även användas för att ersätta nyckelmannen med annan medarbetare vid längre tids sjukdom.

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8–16.30.

Customer service