Trygg pension

Fondförsäkring med garanti

  • Vi sköter placeringarna åt dig
  • Garanti på ditt insatta kapital
  • Möjligt att lägga till premiebefrielse och familjeskydd