Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Ersättning till anhöriga om en anställd skulle avlida

  • Dödsfallsförsäkring utan sparinslag
  • Avdragsgill premie för dig som arbetsgivare
  • Utbetalningarna är fria från inkomstskatt