Nyckelmannaförsäkring

Nyckelmannaförsäkring är en kapitalförsäkring som ersätter ditt företag om en medarbetare med särskilda kontakter eller kunskaper blir långvarigt sjuk, slutar i företaget eller avlider. En sådan viktig person kan för företaget vara kostsam att ersätta.

Nyckelmannaförsäkringen ersätter företaget med ett valt försäkringsbelopp. Du bestämmer i ett särskilt avtal om hela försäkringsbeloppet ska stanna i företaget om nyckelmannen avlider eller om en del ska användas till efterlevandepension. Det sparade kapitalet kan även användas för att ersätta nyckelmannen med annan medarbetare vid längre tids sjukdom.