Lönsam hälsa

Ger rabatt på de anställdas sjukförsäkring

  • Spara på lägre premier och investera i pensioner
  • Årlig genomgång av hälsan i företaget
  • Attraktiv personalförmån