Kompanjonförsäkring

Försäkring för företag med delägare

  • För mindre företag med flera delägare
  • Gör det möjligt att lösa ut arvingar
  • Hjälper till att driva verksamheten vidare om en delägare avlider