Om Greenhouse

Vi vill kunna erbjuda en helhetslösning som ger tillväxtföretag de bästa förutsättningarna att fortsätta växa. För att göra det möjligt har vi i nära dialog med våra kunder och i samarbete med andra aktörer lagt grunden till Greenhouse.

Satsningen består av flera delar som gör att du kan få stöd i specifika frågor eller delta i längre program för att hitta tillväxtpotentialen i ditt företag. Genom den samlade kompetensen inom banken och bredden av kunskap hos våra samarbetspartner kan vi hjälpa dig med allt från finansiering och riskkapital till att utveckla styrelsearbetet och att etablera verksamheten utomlands.

Vi hjälper ditt företag under hela tillväxtresan – oavsett var du befinner dig.