Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Lönsam hälsa

Ger rabatt på de anställdas sjukförsäkring

  • Spara på lägre premier och investera i pensioner
  • Årlig genomgång av hälsan i företaget
  • Attraktiv personalförmån

Ger rabatt på de anställdas sjukförsäkring

  • Spara på lägre premier och investera i pensioner
  • Årlig genomgång av hälsan i företaget
  • Attraktiv personalförmån

Om lönsam hälsa

Konceptet Lönsam Hälsa innebär att du som arbetar aktivt med dina medarbetares hälsa får lägre kostnader för de anställdas sjukförsäkring, till exempel om du erbjuder vårdförsäkringar eller rehabiliteringsförsäkringar och en aktiv företagshälsovård. De pengar du inte behöver betala för sjukförsäkringen kommer istället att sättas av som pensionspengar i tjänstepensionsplanen TryggPlan. På så sätt kan du få friskare medarbetare med färre och kortare sjukskrivningsperioder – plus att dina medarbetare får mer pengar till pensionen.

Lönsam hälsa är ett koncept som passar både små och medelstora företag.

Pensionskostnader (ålders-, sjuk-, och familjepension och premiebefrielse)

Med Lönsam hälsa behålls avdragsrätten för pensionskostnader. Enligt den så kallade huvudregeln i inkomstskattelagen medges avdrag med 35 procent av lönen under beskattningsåret eller under det föregående beskattningsåret, dock högst 10 prisbasbelopp. Avdraget är begränsat till den faktiska kostnaden. För tjänstepensionsförsäkringar är den faktiska kostnaden den betalda premien. Vid en tillämpning av huvudregeln ingår alla tjänstepensionskostnader, såväl ålders- och efterlevandepension som sjukpension inom ramen för 35 procent.

Avdrag för vårdförsäkring och rehabiliteringsförsäkring

För övriga kostnader, som exempelvis vårdförsäkring och rehabiliteringsförsäkring, gäller andra regler. Vi informerar dig löpande om hur stor del av kostnaden som är avdragsgill.

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8:30–16:30.

Relaterade produkter

Tjänstepension TryggPlan

En flexibel pensionsplan som passar både små och stora företag. Välj mellan att placera i fonder eller att spara med garanti.
TryggPlan

Vårdförsäkring

Med vår vårdförsäkring får dina medarbetare snabbt hjälp inom den privata vården genom att ringa ett enda telefonsamtal.
Vårdförsäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service