Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Komplett försäkringsskydd för företagare

  • Passar dig som är etablerad företagare med regelbunden lön.
  • En helhetslösning med både sjukförsäkring och pensionssparande.
  • Trygga tillval som vårdförsäkring, olycksfallsförsäkring och dödsfallsförsäkring.
  • Passar dig som är etablerad företagare med regelbunden lön.
  • En helhetslösning med både sjukförsäkring och pensionssparande.
  • Trygga tillval som vårdförsäkring, olycksfallsförsäkring och dödsfallsförsäkring.

Som företagare är du ofta sämre skyddad än anställda. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi om du till exempel blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en olycka. Med Trygg grund får du ett bra försäkringsskydd som i stort sätt motsvarar det du skulle haft som anställd.

Passar dig som har upp till 4 anställda.

Trygg grund består av 3 delar

Sjukförsäkring

Kompenserar för förlorad inkomst när du blir långvarigt sjuk – upp till 90 procent av den årslön som understiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionssparande

Varje månad pensionssparar du 4,5 procent av din lön, vilket är vanligt för anställda med kollektivavtal. Dina pengar betalas ut från 55 års ålder.

Premiebefrielse

Om du blir långvarigt sjuk betalar vi som försäkringsbolag ditt pensionssparande varje månad.

Vad kostar Trygg grund?

Priset beror på vilka försäkringar du väljer och hur mycket du pensionssparar.

Bli kontaktad så berättar vi mer

Skräddarsy ditt paket med smarta tillval

Vårdförsäkring

Med Vårdförsäkring Kollektiv får du vård snabbt om du blir sjuk.

Olycksfallsförsäkring

Ger ekonomisk ersättning vid bestående men och för kostnader till följd av olycka.

Dödsfallsförsäkring

Ger dina anhöriga ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Försäkringen kallas även tjänstegruppliv.

Villkor

För att kunna teckna Trygg grund måste du vara 16–59 år, och försäkringen gäller sedan till och med 65 års ålder. Du behöver även vara fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, det vill säga inte får sjuklön från arbetsgivare, inte får ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Du ska heller inte haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

Öppettider

Vardagar: 8–20
Helger: 10–18

Customer service