Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Trygg grund

Komplett försäkringsskydd för företagare

  • Passar dig som är etablerad företagare med regelbunden lön
  • Sjukförsäkring, pensionssparande och premiebefrielse ingår
  • Välj själv till vårdförsäkring, olycksfall och gruppliv

Om Trygg grund

Som företagare är du ofta sämre skyddad än anställda. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi om du till exempel blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en olycka. Med Trygg grund får du ett bra försäkringsskydd som i stort sätt motsvarar det du skulle haft som anställd.

Priset för försäkringen beror på vilka försäkringar du väljer och hur mycket du pensionssparar.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen kompenserar dig för förlorad inkomst när du blir långvarigt sjuk – upp till 90 procent av den lön som understiger 7,5 inkomstbasbelopp per år (motsvarar 468 750 kronor, 2018). Pengarna betalas ut efter en karenstid på tre månader.

Pensionssparande

Varje månad pensionssparar du 4,5 procent av din lön, vilket är vanligt för anställda med kollektivavtal. Dina pengar kan tidigast betalas ut från 55 år och kortaste utbetalningstid är fem år. Om du vill kan du välja längre utbetalningstid.

Premiebefrielse

Premiebefrielse innebär att vi som försäkringsbolag betalar ditt pensionssparande varje månad om du blir långvarigt sjuk.

Vårdförsäkring

Med Vårdförsäkring Kollektiv får du vård snabbt om du blir sjuk.
Gäller med självrisk och krav på remiss.

Olycksfallsförsäkring

Ger ekonomisk ersättning vid bestående men och för kostnader till följd av olycka. Försäkringen gäller dygnet runt.

Tjänstegruppliv (dödsfallsförsäkring)

Tjänstegrupplivförsäkring är en dödsfallsförsäkring som ger dina anhöriga ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp om du skulle avlida.

För att kunna teckna Trygg start måste du vara 16–59 år, och försäkringen gäller sedan till och med 65 års ålder. Du behöver även vara fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, det vill säga inte får sjuklön från arbetsgivare, inte får ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Du ska heller inte haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

Öppettider

Vardagar: 8–20
Helger: 10–18

Tar du inte ut lön ännu?

Trygg start ger dig ett bra grundskydd vid sjukdom. Just nu utan extra kostnad de 2 första åren (värde 1400 kr).
Läs mer om Trygg start

Customer service