Trygga företagaren - går ej att nyteckna

Grundförsäkringar för dig som driver eget företag

  • Dödsfalls- och vårdförsäkring i ett
  • För enskilda näringsidkare utan anställda
  • Ger ersättning för vård i Sverige

Om Trygga företagaren

Med Trygga företagaren får du ett försäkringsskydd som passar dig med egen firma utan anställda. Du får de grundläggande försäkringarna i form av dödsfallsförsäkring och vårdförsäkring och behöver inte teckna försäkringarna var för sig.

Om du är intresserad av Trygga företagaren är du välkommen att ringa oss eller boka ett rådgivningsmöte.

 

Det här får du 

Tjänstegrupplivförsäkring från SEB

Vår tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en dödsfallsförsäkring som ger dina anhöriga en ekonomisk ersättning om du skulle avlida. Försäkringen omfattar även din personal om du skulle börja anställa.

Vårdförsäkring Special från SEB

Med Vårdförsäkring Special kan du få ersättning för privat vård. Genom försäkringen kan du bli anvisad till ett stort antal privata sjukhus och kliniker runt om i Sverige, till exempel Sophiahemmet i Stockholm och Carlanderska i Göteborg. Försäkringen fungerar därför som ett bra komplement till den offentliga vården: den kan ge dig snabb tillgång till specialistvård om du skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk.