Använd vår mall och skriv en affärsplan

När alla praktiska bitar är på plats och du är igång med ditt företag är det en bra idé att skriva en affärsplan. I den sammanfattar du hur verksamheten ska utformas, vilka utmaningar du ser och hur du ska nå dina mål. Affärsplanen hjälper dig sedan att hålla kursen och är avgörande om du ska söka extern finansiering – vare sig det handlar om lån eller investeringar.

Så skapar du din egen affärsplan

Du skapar din affärsplan genom att svara på de 15 frågor som du hittar i vår affärsplansmall här nedanför. Vissa av frågorna i mallen känner du säkert igen från Lean startup canvas. Kom ihåg att spara dokumentet.
Mall för affärsplan


Vilka olika sätt finns för att finansiera ditt företag i starten?

Gå vidare i guiden

Customer service