Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Valutahandel i Business Arena

Valutahandel gör det möjligt för dig som använder Business Arena att enkelt utföra avista-, termins- och swapaffärer samt nedskrivningar. Under rubriken nedskrivning ser du dina utestående terminskontrakt och kan välja det aktuella kontraktet för att förtidsanvända det. Du får även tillgång till enkla grafer där du kan se historisk utveckling på valutakurser.

Vad kostar det?

Valutahandel ingår i Business Arenas ordinarie utbud och kostar ingenting extra.

Använd Valutahandel i Business Arena

Begrepp att känna till inom valutahandel

Avistaaffär

En avistaaffär, som även kallas spot, är ett köp eller en försäljning av valuta som utförs omedelbart och där valutan levereras efter två bankdagar.

Terminsaffär

En terminsaffär, som även kallas outright, innebär en skyldighet att köpa eller sälja en valuta på en förutbestämd dag till en förutbestämd kurs. Kursen för en terminsaffär skiljer sig från priset i en avistaaffär. Avvikelsen i priset grundar sig i skillnaden mellan ländernas räntor och innehåller ingen förväntan eller bedömning av framtida kursrörelser.

Nedskrivning

En nedskrivning av ett terminskontrakt ger dig möjlighet att utnyttja hela eller delar av det överenskomna beloppet under löptiden, det vill säga innan det överenskomna leveransdatumet. Detta kan du göra fram till två bankdagar före leveransdagen. Kursen justeras något mot ursprungsterminen utifrån ränteskillnaden och hur lång tid det är kvar till det ursprungliga leveransdatumet.

Valutaswap

En valutaswap innebär ett byte av valutor under en förutbestämd period till förutbestämda kurser. En swap är en kombination av två affärer, ofta en avistaaffär och en terminsaffär, där du först växlar valuta för att vid ett senare tillfälle växla tillbaka till ursprungsvalutan. Det är vanligt att göra en swap vid förlängning av en termin eller när man önskar finansiering i annan valuta.

Customer service