Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Få koll på valutarisken

Nästan alla företag påverkas direkt eller indirekt av valutakurssvängningar. Det gäller exempelvis dig som köper från eller säljer produkter eller tjänster till andra länder. Svängningarna påverkar ofta många företags resultat negativt. I slutändan kan det vara frågan om stora belopp, och du vet inte heller på förhand vad slutsumman blir.

Redan vid mindre summor kan svängningar i valutan förändra ditt resultat påtagligt. Även för enmansföretagare kan det handla om förvånansvärt stora värden. Det blir dessutom svårt att budgetera, och om du har otur kan du förlora hela vinsten på bara en affär.

Om du exporterar – exempel

Kim ska sälja sina älgmaskotar till Tyskland och vill ha in 120 000 kronor. Samma dag som han skickar fakturan till kunden räknar han ut att beloppet motsvarar 13 493 euro med dagens valutakurs, så han rundar av beloppet i fakturan till 13 500.

Men en månad senare, när han får betalt har valutakursen sjunkit, och de 13 500 euro han får in på sitt svenska företagskonto motsvarar bara 102 000 kronor! Om han hade gjort en valutaaffär till ett förbestämt pris hade han kunnat vara säker på hur mycket han skulle få in.

Om du importerar

Omvänt kan du som importerar från utlandet komma att få betala mer än du tänkt dig om kursen stigit när det är dags att betala för varorna.

Customer service