Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Regeringen meddelar åter vissa krisstöd till företag med start i december

I takt med att nya smittskyddsåtgärder införts som har och kan påverka många företag att bedriva sin verksamhet, införs åter vissa krisstöd. Detta annonserades redan den 7 december.

- Det är bra att regeringen återinför och förbereder förlängning av vissa krisstöd. Gör man inte detta finns det stor risk att vissa utsatta branscher kommer att påverkas kraftigt vilket i sin tur bromsar den ekonomiska återhämtningen, säger Susanne Eliasson, senior privatekonomisk analytiker.

Vilka stöd handlar det om?

Det handlar om ordinarie omställningsstöd, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag och en utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.

Regeringen förbereder en förlängning för december 2021 och mars 2022 för både omställningsstöd och omsättningsstöd. Avsikten är att aktivera stödet under december i år och regeringen kommer återkomma senare om det även kan bli aktuellt för januari, februari och mars 2022.

För omställningsstödet gäller att företaget ska ha haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Ersättningen blir upp till 70 eller 90 procent av de icke-täckta fasta kostnaderna, beroende på storleken av företaget. Som tidigare kommer löner och hyror räknas som fasta kostnader och räknas in underlaget för stödet.

För omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återförs reglerna för december 2021 men med beredskap att förlänga även detta stöd för månaderna januari – mars 2021.Förutsättningarna är att företaget tappat mer än 30 procent av sin nettoomsättning under stödperioden jämfört med stödperioden.

Regeringen kommer återkomma med förordningar för de nya perioderna i en kommande extraändringsbudget efter nyår och efter stadsstödsgodkännande från EU-kommissionen.

Dessutom utökas och utvidgas och utvidgas möjligheten att ansöka om anstånd med skatt för att dämpa företagens likviditetsproblem.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil-jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara månader läggs till. Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Moderaterna och förslag ska nu utarbetas och skickas ut på remiss.

Tidigare har regeringen lämnat förlängning av följande stöd:

  • Evenemangsstödet kommer förlängas till 31 mars 2022
  • Karenstiden i lagen om stöd för korttidsarbete förbereds för att tillfälligt slopas. Det innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete igen. Skatteverket håller i det ordinarie stödet för korttidsarbete.

För mer information:

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

För företagare med anledning av covid-19

Bild på Susanne Eliasson
Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson


Customer service