Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina dig som företagare?

Det pågående kriget i Ukraina innebär en tragedi med stort mänskligt lidande för Ukraina och det ukrainska folket. Vid sidan av den humanitära katastrofen har kriget även konsekvenser för det ekonomiska klimatet som påverkas på bred front av bland annat höga energipriser, stigande livsmedelspriser och ränteuppgångar. Det gäller nu att analysera din affärsverksamhet och anpassa den till det nya landskapet i så stor utsträckning som möjligt.

Kriget har nu pågått i drygt en månad och det är fortfarande svårt att se när det kan få ett slut. Hopp om positiva förhandlingar, nya sanktioner, utspel och framflyttade positioner gör att det är svårbedömt och svårt att sia om den framtida utvecklingen. Det är även svårt att prognostisera de ekonomiska konsekvenserna i ett längre perspektiv. Vissa företag påverkas mer än andra initialt på grund av stigande energipriser, till exempel basnäringar inom, åkeribranschen, tillverkningsindustrin och skogs- och jordbrukssektorn. Medan andra branscher, främst inom besöksnäringen, försöker återhämta sig efter pandemiåren och de utmaningar de ställdes inför.

Vi bör dock komma ihåg att svensk ekonomi har ett robust utgångsläge med en låg statsskuld och ett starkt företagsklimat som under pandemin visat prov på hög motståndskraft. Med en låg statsskuld finns goda möjligheter för regering och riksdag att införa ytterligare statliga stöd ifall de ekonomiska konsekvenserna skulle förvärras.

De flesta företagare bör dock redan nu förbereda sig genom att analyserna sin verksamhet både på kort och lång sikt och se över sin långsiktiga hållbarhetsstrategi. Passa på att ställa om till mer förnybara energikällor eller öka digitaliseringen allt för att möta kunders högre krav på hållbarhet.

Det ökade kostnadstrycket ser ut att vara mer bestående än tillfällig och du som företagare måste förhålla dig till ett nytt ekonomiskt klimat som kommer innehålla hög inflation och stigande räntor. Ett steg är därför att se över sin prismodell och stresstesta ifall den håller om kostnadstrycket skulle fortsätta uppåt. I vissa fall kan det behövas justeringar i syfte att hålla sig lönsam och konkurrenskraftig.

Enligt SEB:s Företagarindikator, som månatligen tar tempen på Sveriges småföretagare, uppger en majoritet av företagarna att det finns utrymme för att höja sina priser och närmare hälften av dessa planerar också att höja priserna. Frågor varje företag och företagare bör ställa sig är hur sanktioner och motåtgärder, minskad handel, brist på råvaror och komponenter påverkar den egna verksamheten även långsiktigt.

Checklista för att stresstesta verksamheten

Hur påverkas verksamheten av:

  • Sanktionerna. De företag som har affärsförbindelser med Ryssland har sannolikt redan stött på betalningssanktioner och andra handelshinder. Det fattas löpande nya beslut om sanktioner i samband med invasionen av Ukraina. För att hålla dig uppdaterad på utvecklingen finns information på regeringens hemsida.
    Sammanställning av sanktioner mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina
  • Stigande priser på insatsvaror, energi, frakt. Hur stor andel av företagets omsättning går till exempelvis elkostnader?
  • Störningar i värdekedjor. Finns det någonstans i värdekedjan det kan brista och hur klarar företaget det. Finns det andra alternativa leverantörer? Se över prismodeller för att förlustminimera i tid. Omförhandla avtal om det går (fastprisavtal/indexering.
  • En försvagad krona. Hur export/importberoende är ditt företag? Har du behov av att valutasäkra din verksamhet.
  • Av stigande räntor och finansieringskostnader. Hur ser låneportföljen ut?

Utöver att stresstesta verksamheten kan det också vara bra att se över dina möjligheter att förlänga ditt eventuella tidigare skatteanstånd och få en avbetalningsplan. På så sätt kan du öka på din likviditet. Ansökan måste göras senast sista dagen innan det nuvarande anståndet går ut.

Nu öppnar ansökan om förlängt anstånd

Customer service