Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

”Med min kunskap och mitt driv vill jag vara med och ta samhällsansvar”

Foto: Zozo Hassan

Ingenjören Zozo Hassan vill med sitt företag Naz Consulting skapa en mer hållbar teknikindustri genom hjälp av mångfald och inkludering. Inte bara för att kunna påverka en bransch som alltid strävat efter att vara i framkant, utan också för att ta ett samhällsansvar.

Jag kom till Sverige som flykting i sjuårsåldern och lärde mig att läsa och skriva när jag var 15. Att utbilda mig till ingenjör var långt ifrån en självklarhet, men jag hamnade i branschen av en slump. Min förutfattade mening var att det var ganska nördigt och likriktat, men så kom jag i kontakt med mentorsprogrammet Pepp som vill locka fler tjejer till yrket genom att matcha dem med mentorer på ingenjörsutbildningar. Då upptäckte jag vilken bredd som finns och hur kul det kan vara, men också hur obalanserat det är ur ett jämställdhetsperspektiv. Det blev en sporre för mig.

Ganska snabbt kände jag att jag var en minoritet i ingenjörsbranschen, både som kvinna men också med min utländska bakgrund. Jag förstod att det här inte bara var något som drabbade mig utan även många andra. När jag sedan började jobba mötte jag ingenjörer som arbetade i branscher som inte motsvarade deras kompetensnivå, fastän ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Där föddes idén till Naz Consulting, mitt företag som hjälper till att matcha utrikesfödda ingenjörer med rätt arbetsplats.

Jag brinner för den här frågan ur ett större perspektiv eftersom jag har sett konsekvenserna av att inte bli etablerad eller integrerad i samhället och på arbetsmarknaden. Ingenjörer har alltid strävat efter att vara de som kommer på lösningar på samhällsproblem och den drivkraften måste vi tillämpa även här. Är man ingenjör vill man jobba inom sitt yrke och att inte kunna göra det skapar etiska, ekonomiska och hälsomässiga förluster både för individer och arbetsgivare, men också för samhället i stort.

Ska Sverige kunna vara med och leda den tekniska utvecklingen måste vi ta vara på all kvalificerad kompetens som finns på arbetsmarknaden. Det finns även andra fördelar för arbetsgivare som satsar på den här yrkesgruppen. Det är vetenskapligt bevisat att företag med mångfald och inkludering är mer innovativa, klarar kriser bättre och har goda förutsättningar för marknadsexponering. Genom att bygga en bro mellan den här yrkesgruppen och teknikföretagen blir det en vinst för alla inblandade.

Jag stöter hela tiden på motgångar och det kommer jag att göra även framöver, men det rör sig hela tiden framåt med små steg. I min bransch är vi traditionella och jag vet att det kommer att ta tid, men ju fler som inser att det är klokt att ta vara på kompetensen, desto bättre kommer det att bli. Det är inte bara en vinst för mitt företag utan för hela samhället.