Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Statistiken bakom filmen

Med hjälp av tankesmedjan Ownershifts undersökning om vem som äger Sverige, vill vi med data visa på skillnader i ägande av kapital mellan kvinnor och män. Det är vårt sätt att bidra till en ökad ekonomisk jämställdhet i världen och en del i vårt hållbarhetsarbete.

Vi är övertygade om att när kvinnor och män har lika möjligheter att nå sin fulla potential blir världen inte bara mer rättvis – den blir även mer framgångsrik och hållbar. Med ökad kunskap om kvinnors ägande och sparande vill vi få fler att uppmärksamma hur den nuvarande ägarstrukturen ser ut i Sverige och ge alla individer ägarskap över sina egna livsbeslut. Här kan vi spela en viktig roll med våra produkter, tjänster och expertis.

Att ta ansvar för samhällsutvecklingen är en del i vårt hållbarhetsarbetet. Det innebär att även arbeta med jämställdhet.

Så har vi fått fram siffrorna i filmen

Fakta som visas i filmen är hämtade från följande källor:

  • I Sverige äger kvinnor generellt ungefär hälften så mycket som män (Ownershift, 2021).
  • Flickor är mer sällan involverade i finansiella diskussioner i sina hem än pojkar (Agnew, S. and Cameron‐Agnew, T., 2015).
  • Kvinnor får mindre uppskattning (eng. credit) för sitt arbete jämfört med män (Sarsons, H. et al., 2021).
  • I Sverige har kvinnor har i genomsnitt 10 % lägre lön än män (Medlingsinstitutet, 2020).
  • I Sverige arbetar kvinnor deltid i ungefär tre gånger så hög utsträckning som män (SCB, 2020).
  • I Sverige har kvinnor ca 30 % lägre pension än män (SCB, 2020). Deltidsarbete är en bidragande faktor till dessa skillnader (ESO, 2017:5).
  • I Sverige äger kvinnor inte kvinnor hus (vilket är den vanligaste boendeformen) i samma utsträckning som män (Ownershift, 2021).

Vilka medverkar i filmen?

De kvinnliga entreprenörer som deltar i filmen har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med oss genom olika nätverk. Kvinnorna deltar för att de vill bidra till engagemang kring frågan. De är:

Sara Almgren – Grundare av Diverse Executive Boards som jobbar för ökad mångfald i styrelser.

Maryam Arai – Grundare av EmmsTechnology som vill öppna upp teknikvärlden för minoriteter.

Nora Bavey – Partner på Unconventional Ventures som investerar i underrepresenterade grundare.

Moa Gürbüzer – Grundare av Oddbird som producerar och distribuerar alkoholfria viner.

Camilla Hamid – Grundare av plattformen My Kitchen Stories som vill sprida bakglädje till en bredare publik.

Zozo Hassan – Grundare av Naz Consulting som matchar utrikesfödda ingenjörer med rätt företag.

Sophia Nabil – Grundare av Starta din framtid som jobbar för att minska ungdomsarbetslösheten.

Lotta Rauséus – Grundare av teknikbolaget Insurely som digitaliserar försäkringar.

Sara Serray – Grundare av Wellibites som vill motverka folkhälsoproblem med hjälp av nyttigt godis.

Ulrika Tornerefelt – Grundare av Stella Futura som jobbar med hållbar energiförsörjning.

Linda Waxin – Grundare av tankesmedjan Ownershift som arbetar för att öka andelen kvinnligt ägande.

Det här är Ownershift

Ownershift är en politiskt oberoende tankesmedja som verkar för att förändra rådande maktstrukturer i samhället, genom ägande. Det långsiktiga målet är att diversifiera ägandebilden globalt, med ett första delmål att öka andelen kvinnligt ägande i Sverige. Ownershift startades i mars 2018 av entreprenörerna Charlotte Sundåker and Linda Waxin.

Läs mer om vem som äger Sverige och varför