Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Om kampanjen För fler möjligheter 

Ett initiativ för ökad ekonomisk jämställdhet 

Finansiell jämställdhet mellan könen syftar till att på en övergripande nivå att skapa möjligheter för alla att kunna spara, investera, äga och starta företag, eller få ledande roller eller styrelseuppdrag. 

Vi tror att när alla har lika möjligheter att nå sin fulla potential blir världen inte bara mer rättvis – den blir även mer framgångsrik och hållbar. Genom kunskap, rådgivning och konkreta verktyg vill vi därför hjälpa fler att upptäcka och ta tillvara på sina möjligheter. 

Att ta ansvar för samhällsutvecklingen är en del i vårt hållbarhetsarbete. Det innebär att även arbeta med jämställdhet. Som bank har vi möjlighet att påverka på flera olika plan, både till privatpersoner, företag och institutioner. 

För tredje året i rad har vi valt att göra en kampanj kring finansiell jämställdhet och årets kampanj, För fler möjligheter, fokuserar på att alla ska ha samma möjlighet att känna finansiell säkerhet och frihet. 

Statistiskt sett är spelplanen ojämn och det finns flera utmaningar på vägen till ett samhälle där alla har lika möjligheter. 

Statistiken vi vill påverka 

  • I Sverige äger kvinnor generellt ungefär hälften så mycket som män (Ownershift, 2022). 
  • Män startar ungefär dubbelt så många företag som kvinnor (Ownershift, 2022). 
  • I Sverige har kvinnor har i genomsnitt 10 % lägre lön än män (SCB, 2020). 
  • I Sverige arbetar kvinnor deltid i ungefär tre gånger så hög utsträckning som män (SCB, 2020). 
  • I Sverige har kvinnor ca 30 % lägre pension än män (SCB, 2020). Deltidsarbete är en bidragande faktor till dessa skillnader (ESO, 2017:5). 
  • I Sverige äger kvinnor inte fastigheter i samma utsträckning som män (Ownershift, 2022). 
  • I Sverige har endast 10 % av börsföretagens styrelser en kvinnlig ordförande (SCB, 2020). 
  • I svenska aktiebolag utgör kvinnor en tredjedel av styrelsen (SCB, 2020).