Life Funds

Sedan 26 februari 2018 har SEB i sin egenskap av förvaringsinstitut förvaltat fonderna Life Emerging Market Bonds (515602-5685) och Life High Yield Bonds (515602-5693) ("Fonderna").

SEB har tidigare fattat beslut om att inleda ett upplösningsförfarande avseende Fonderna och 15 juni 2018 gjordes en delutskiftning till andelsägare.

Alla tillgångar i fonden Life Emerging Market Bonds har likviderats och slututskiftning gjordes 28 september, 2018. Den 21 december, 2018 avregistrerades fonden från finansinspektionens register.

Angående fonden Life High Yield Bonds gjordes ytterligare en delutskiftning till andelsägare 19 december, 2018. Det kvarstår fortfarande ett innehav i fonden och det är därför inte möjligt att i dagsläget göra någon slututskiftning och upplösa fonden. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Trustee Services på +46 8 763 69 80.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"), övertog i egenskap av förvaringsinstitut för Life Emerging Market Bonds (515602-5685) och Life High Yield Bonds (515602-5693) förvaltningen av fonderna från och med den 26 februari 2018. SEB har nu beslutat att upplösa fonderna genom att sälja fondernas tillgångar. Nettobehållningen kommer att skiftas ut till er som andelsägare i respektive fond så snart det är görligt.

Ni är välkomna att kontakta Trustee Services 08-763 69 80 om Ni har frågor.

Fondernas fondandelsvärde (NAV)

Nedan finner du information avseende fondandelsvärdet för följande fonder:

Life High Yield Bonds A (SEK)
Life Emerging Market Bonds A (SEK)

En justering av NAV-kursen för Life Emerging Market Bonds A har gjorts per 2018-03-08 med anledning av en nedskrivning av en fordran i fonden.