Life Funds

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"), övertog i egenskap av förvaringsinstitut för Life Emerging Market Bonds (515602-5685) och Life High Yield Bonds (515602-5693) förvaltningen av fonderna från och med den 26 februari 2018. SEB har nu beslutat att upplösa fonderna genom att sälja fondernas tillgångar. Nettobehållningen kommer att skiftas ut till er som andelsägare i respektive fond så snart det är görligt.

Ni är välkomna att kontakta Trustee Services 08-763 69 80 om Ni har frågor.

Fondernas fondandelsvärde (NAV)

Nedan finner du information avseende fondandelsvärdet för följande fonder:

Life High Yield Bonds A (SEK)
Life Emerging Market Bonds A (SEK)

En justering av NAV-kursen för Life Emerging Market Bonds A har gjorts per 2018-03-08 med anledning av en nedskrivning av en fordran i fonden.