Life Funds

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"), övertog i egenskap av förvaringsinstitut för Life Emerging Market Bonds (515602-5685) och Life High Yield Bonds (515602-5693) förvaltningen av fonderna från och med den 26 februari 2018. SEB har nu beslutat att upplösa fonderna genom att sälja fondernas tillgångar. Nettobehållningen kommer att skiftas ut till er som andelsägare i respektive fond så snart det är görligt.

Ni är välkomna att kontakta Trustee Services 08-763 69 80 om Ni har frågor.