Enkla sparkontot

Kom igång med sparandet

  • Ingen bindningstid
  • Inga uttagsavgifter
  • Placering för kortare sparande
Logga in och öppna konto

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i SEB med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Om SEB skulle försättas i konkurs eller om Finansinspektionen skulle besluta att garantin ska träda in betalar Riksgälden ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från beslutsdagen.