Enkla sparkontot

Kom igång med sparandet

  • Ingen bindningstid
  • Inga uttagsavgifter
  • Placering för kortare sparande
Logga in och öppna konto

Pengarna på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.