Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att:

  • Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristiandstads (L) län.
  • Utdela stipendier till begåvade gymnasiestuderande, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län. Sökanden får ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.

Sista ansökningsdag

  • Åldersstigna/sjuka 28 februari
  • Studerande 30 september klockan 23.59.

Från och med 2014 sker ansökan elektroniskt. Innan du påbörjar din ansökan genom att klicka på länken nedan är det viktigt att du läst anvisningarna för hur du fyller i formuläret. Vi rekommenderar att du skriver ut och har dem tillgängliga när du fyller i ansökan.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

Anvisningar
Till ansökan
Ansökan äldre och sjuka