Norman-belopp Sparkalkyl Ladda hem kurser Jämför fonder Distributionsersättning    Skriv ut
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 
Fondnamn Rek Risk Kurs Datum Köp
Fondportföljer
SEB Strategi Balanserad Lux Medel (4) 145,15 6,36 22/5
SEB Strategi Defensiv Lux Låg (3) 118,00 3,74 22/5
SEB Strategi Möjlighet Lux Medel (5) 161,79 8,88 22/5
SEB Strategi Tillväxt Lux Hög (6) 189,67 11,17 22/5
Blandfonder
SEB Pensionsfond SEK Lux Medel (4) 135,94 8,97 26/5
SEB Världenfond Medel (4) 14,32 10,99 26/5
Aktiefonder - Asien
SEB Asien Småbolag ex Jap Lux Hög (6) 51,84 18,58 26/5
SEB Asienfond ex Japan Hög (6) 19,45 20,26 26/5
SEB Japanfond Hög (6) 7,30 27,80 26/5
Eastspring China Equity A Hög (6) 15,49 32,72 26/5
Aktiefonder - Bransch
SEB Läkemedelsfond Medel (5) 16,52 23,52 26/5
SEB Teknologifond Hög (6) 29,89 13,09 26/5
PartnGroup-ListedInfrastr P Medel (5) 188,78 9,10 26/5
Aktiefonder - Europa
SEB Europa Indexfond Lux Hög (6) 67,58 18,58 22/5
SEB Europa Småbolag Medel (5) 59,11 25,96 26/5
SEB Europafond Lux Hög (6) 44,09 18,12 26/5
Aktiefonder - Global
SEB Dynamisk Aktiefond Medel (5) 11,48 17,07 26/5
SEB Etisk Global Index Lux Hög (6) 10,43 14,64 22/5
SEB Globalfond Lux Medel (5) 32,11 11,86 26/5
JOHCM Global Select Fund EUR B Hög (6) 2,62 20,07 26/5
Aktiefonder - Nordamerika
SEB Nordamerika Småbolag Hög (6) 209,70 16,54 26/5
SEB Nordamerikafond Medel (5) 11,24 10,63 26/5
SEB USA Indexfond Lux Hög (6) 30,61 10,95 22/5
Aktiefonder - Sverige/Norden
SEB Swedish Value Fund Hög (6) 204,02 13,84 26/5
SEB Sverige Indexfond Hög (6) 303,32 17,92 25/5
SEB Sverige Småbolag C/R Hög (6) 166,10 18,34 26/5
Aktiefonder - Tillväxtmarknader
SEB Emerging Marketsfond Hög (6) 23,05 19,72 25/5
SEB Latinamerikafond Hög (6) 19,38 0,71 26/5
SEB Rysslandfond Lux Hög (6) 76,36 47,24 26/5
SEB Östeuropa ex Ryssland Lux Hög (6) 30,35 10,83 26/5
Eastspring China Equity A Hög (6) 15,49 32,72 26/5
Eaton Vance Intl PPA Em Mark Hög (6) 11,10 11,04 26/5
Silk - African Lions Fund - AR Hög (6) 129,93 3,46 26/5
Räntefonder
SEB Dynamisk Räntefond SEK Lux Låg (3) 101,28 0,50 26/5
SEB EmMark Ftgobl SEK Lux Medel (4) 103,97 22/5
SEB Företagsobl Flex SEK Låg (3) 141,85 0,86 26/5
SEB Green Bond Fund SEK Lux Låg (2) 99,41 22/5
SEB High Yield Fund SEK Lux Låg (3) 177,06 3,97 22/5
SEB Korträntefond SEK Låg (1) 10,24 -0,01 26/5
Acadian EMD Local CCY Bond Medel (4) 10,31 5,87 25/5
Pimco Unconstrained Bond Fund Medel (4) 109,68 0,64 26/5
SKY Harbor US SDHY Fh SEKc Låg (3) 109,75 1,86 22/5
Råvaror
Vontobel Belvista Comm. H SEK Medel (5) 652,99 -5,63 26/5
Hedgefonder/Alternativa investeringar
SEB Asset Selection SEK Lux Hög (6) 181,55 5,44 26/5
SEB Credit Multi Strat SEK Lux Låg (3) 111,89 2,18 26/5
SEB Dynamic Mgr Alpha R ATCM I Låg (3) 106,87 0,11 22/5
Private equity
SEB Listed Private Eq Lux Hög (6) 2.506,07 15,09 26/5

Källa: SIX AB om inget annat anges. SEB tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än SEB.

myHeader
Tillbaka
För att kunna köpa buyfundname1 måste du vara kund hos SEB och ha tillgång till internetbanken.


När du loggat in på internetbanken kan du köpa buyfundname2 direkt.