Aktuella räntor

Konton

Konto Räntesats %
Privatkonto*

0,00 % (2012-03-01)

Enkla sparkontot*

0,00 % (2014-11-12)

Placeringskonto 3 månader*
Till fler löptider

0,45 % (2014-11-12)

Placeringskonto 6 månader*
Till fler löptider

0,55 % (2015-01-12)

Notariatkonto*

0,00 % (2014-11-12)

Skogskonto* 

1,25 % (2014-11-12)

Skogslikvidkonto* 

1,25 % (2014-11-12)

Skogsskadekonto*  

1,25 % (2014-11-12)

Individuellt pensionssparkonto* 

0,05 % (2014-11-12)

Investeringssparkonto** 

0,00 % (2014-11-12)

*De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

**De finansiella instrumenten på kontot omfattas av investerarskyddet. Kunden har rätt till särskild ersättning om högst 250 000 kronor om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument på kontot. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Bolåneräntor - listpris

Här ser du våra aktuella räntesatser för bolån. Räntan på ditt bolån sätts utifrån vår upplåningsränta och beskrivningen vid tabellen Upplåningsräntor nedanför.

Bolåneräntor - upplåningsräntor

Den ränta du får på ditt bolån sätts utifrån vår upplåningsränta plus en marginal som bestäms individuellt. Upplåningsräntan är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden. Marginalen, som är en så kallad bruttomarginal, ska bland annat täcka de kostnader vi har för vår bolåneverksamhet och den risk vi som bank har för att låna ut pengar. Marginalen beräknas utifrån:

  • vilken säkerhet du har för lånet
  • lånebeloppet i förhållande till bostadens värde
  • omfattningen av dina övriga affärer hos oss
  • läget på den finansiella marknaden.

Exempel vad ett bolån kan kosta:
För ett bolån på 1 000 000 kr med rak amortering på 50 år och automatisk betalning* blir den effektiva räntan är 2,79 % om låneräntan är 2,75 %. Den första månadsbetalningen blir 3 958 kronor. Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet 1 688 649 kronor. Med 30 % skattereduktion på räntekostnaden blir det 1 482 054 kronor.
* inga avgifter

Privatlån

LånRäntesats %
Enkla lånet

4,28-12,38 % (2014-11-12)

Medlemslån

5,08 % (2014-11-12)

Studentlån

6,95 % (2014-11-12)

För övriga lån och krediter är räntan individuell och kan variera. För aktuella ränteuppgifter, kontakta närmaste SEB-kontor eller ring oss på 0771-365 365.