Aktuella räntor

Ränta bolån

Här ser du våra aktuella räntesatser för bolån.
Läs mer om bolån

Ränta privatlån

LånRäntesats %
Enkla lånet 3,65-10,95 % (2016-10-07)
Medlemslån 4,68 % (2016-09-07)
Studentlån

6,50 % (2016-10-03)

För övriga lån och krediter är räntan individuell och kan variera. För aktuella ränteuppgifter, kontakta närmaste SEB-kontor eller ring oss på 0771-365 365 dygnet runt.

Ränta sparkonto och andra konton

Konto Räntesats %
Privatkonto*

0,00 % (2012-03-01)

Enkla sparkontot*

0,00 % (2014-11-12)

Placeringskonto 3 månader*
Till fler löptider

0,00 % (2015-07-06)

Placeringskonto 6 månader*
Till fler löptider

0,00 % (2015-07-06)

Notariatkonto*

0,00 % (2014-11-12)

Skogskonto

0,65 % (2016-03-04)

Skogslikvidkonto

0,65 % (2016-03-04)

Skogsskadekonto*  

0,65 % (2016-03-04)

Individuellt pensionssparkonto***

0,00 % (2015-03-02)

Investeringssparkonto** 

0,00 % (2014-11-12)

*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

**De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och de finansiella instrumenten av investerarskyddet.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

***Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.