Aktuella räntor

Bolån

Här ser du våra aktuella räntesatser för bolån.
Läs mer om bolån

Exempel vad ett bolån kan kosta:
För ett bolån på 1 000 000 kr med rak amortering på 50 år och automatisk betalning* blir den effektiva räntan 2,79 % om låneräntan är 2,75 %. Den första månadsbetalningen blir 3 958 kronor. Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet 1 688 649 kronor. Med 30 % skattereduktion på räntekostnaden blir det 1 482 054 kronor.
* inga avgifter

Privatlån

LånRäntesats %
Enkla lånet 4,18-12,28 % (2015-04-10)
Medlemslån 4,93 % (2015-04-10)
Studentlån

6,80 % (2015-04-10)

För övriga lån och krediter är räntan individuell och kan variera. För aktuella ränteuppgifter, kontakta närmaste SEB-kontor eller ring oss på 0771-365 365 dygnet runt.

Konton

Konto Räntesats %
Privatkonto*

0,00 % (2012-03-01)

Enkla sparkontot*

0,00 % (2014-11-12)

Placeringskonto 3 månader*
Till fler löptider

0,00 % (2015-07-06)

Placeringskonto 6 månader*
Till fler löptider

0,00 % (2015-07-06)

Notariatkonto*

0,00 % (2014-11-12)

Skogskonto

0,80 % (2015-07-09)

Skogslikvidkonto

0,80 % (2015-07-09)

Skogsskadekonto*  

0,80 % (2015-07-09)

Individuellt pensionssparkonto

0,00 % (2015-03-02)

Investeringssparkonto** 

0,00 % (2014-11-12)

*De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

**De finansiella instrumenten på kontot omfattas av investerarskyddet. Kunden har rätt till särskild ersättning om högst 250 000 kronor om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument på kontot. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.